Ziekte & verlof

Ziekmelding of andere reden van afwezigheid

Wanneer uw kind door ziekte of een andere reden van afwezigheid niet naar school kan komen, bent u verplicht om aan school te melden dat uw kind niet naar school kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het gewenst dat u tussen 8.00u en 8.30u (telefonisch) aan de school laat weten als uw kind(eren) niet kan (kunnen) komen. Dit kan tegenwoordig ook via de Parro-app.

Verlof aanvragen

Als uw kind bijvoorbeeld vrij moet hebben voor het bijwonen van een bruiloft of jubileum binnen de familie, kunt u bij onze administratie of directie een formulier opvragen. De directeur beslist of het verlof toegekend wordt. U moet de verlofaanvraag minstens 8 weken van tevoren indienen. Zorg er dus voor dat u op tijd uw verlof aanvraagt.