Ziekte & verlof

Ziekmelding of andere reden van afwezigheid

Wanneer uw kind door ziekte of een andere reden van afwezigheid niet naar school kan komen, bent u verplicht om aan school te melden dat uw kind niet naar school kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het gewenst dat u tussen 8.00u en 8.30u (telefonisch) aan de school laat weten als uw kind(eren) niet kan (kunnen) komen.

Verlof aanvragen

Als uw kind brijvoorbeeld vrij moet hebben voor het bijwonen van een bruiloft of jubileum binnen de familie, kunt u bij de directie, TC of administratie een formulier opvragen. De directeur beslist of het verlof toegekend wordt. U moet de verlofaanvraag minstens 8 weken van tevoren indienen. Zorg er dus voor dat u op tijd uw verlof aanvraagt.