Overblijven

Overblijven

Als school verzorgen wij zelf het overblijven. Uw kind brengt zijn eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, maar binnen spelen mag natuurlijk ook. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eten samen met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen.

Kosten

Door het overblijven in eigen beheer te houden is de prijs slechtst €  2,00 per keer.

Aanmelding, opzeggingen en/of vragen?

U kunt op de dag dat uw kind(eren) gaat/gaan overblijven, de leerkracht op de hoogte stellen. U ontvangt na afloop van de maand een factuur via de mail. Zorg ervoor dat er een kloppend e-mailadres bekend is bij de administratie.