Oudervereniging

Het feit dat u één of meerdere kinderen op onze school hebt, betekent dat u automatisch lid bent van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij u allemaal van harte welkom bent.

De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals: Sinterklaas, Pasen, carnaval en de kerstviering. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige financiële bijdrage per kind met een maximum bijdrage per gezin. Zie voor de bedragen de schoolgids.

Van deze ouderbijdrage worden bovenstaande activiteiten, cadeautjes en sportdagen betaald. U kunt uw bijdrage aan het begin van het schooljaar in een envelop afgeven bij de administratie.