Ouderbetrokkenheid

Ouders en school: betrokken met elkaar

Wij zijn er van overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van de ouders. Wij vinden het als school belangrijk dat ouders meehelpen, meedenken en deelnemen in het onderwijs aan hun kind.

Wij hopen op een grote opkomst bij de kennismakingsgesprekken en onderwijsleergesprekken, zodat wij met u in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling van uw kind.

Er is op school  een oudercoördinator. De oudercoördinator is het aanspreekpunt voor alle ouders en heeft een brugfunctie tussen ouders en school. Bovendien is de oudercoördinator, samen met de ouders en het team, verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de school en de ouders.

De oudercoördinator werkt samen met de ouders van de oudervereniging. Als u op school wilt helpen, kunt u ook terecht bij de ouders van de oudervereniging.