Medezeggenschapsraad

De school heeft  een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. In de MR wordt gesproken over allerlei beleidszaken die de school en het onderwijs aangaan, zoals het vakantierooster of het toelatingsbeleid.

Ook kan de MR een gesprek met het College van Bestuur aangaan. De directeur fungeert als adviseur. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en kan ook stemmen. Van het personeel kan iedereen zich kandidaat stellen.