Aanmelden

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wel is het voor ons belangrijk dat wij de juiste zorg aan uw kind kunnen bieden. Sommige kinderen hebben hele speciale zorg nodig in de vorm van aanpassingen in het onderwijs in de klas. Heeft uw kind die speciale zorg nodig? Dan gaan wij SAMEN in gesprek om te kijken of we deze zorg kunnen verlenen. Lukt dit niet, dan gaan we samen kijken naar de beste oplossing in het belang van uw kind.

Aanmelden ruim voordat uw kind 4 jaar is!

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding door ons schoolgebouw en eventueel meteen de inschrijving. U krijgt dan alles over onze school te horen en kunt een kijkje nemen in onze klassen. Ongeveer 2 à 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, maken we afspraken om een paar keer te komen wennen. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt met de nieuwe groepsleerkracht voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunt u kennis maken met de nieuwe groepsleerkracht van uw kind. We stellen dan vragen over de ontwikkeling van uw kind en we horen ook graag van u wat uw verwachtingen zijn van de school en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit huisbezoek vormt dus de basis van een goede SAMENwerking tussen school en thuis. De eerste echte schooldag van uw kind zal de eerste dag ná zijn of haar vierde verjaardag zijn.

Uw kind komt van een andere school

Als kinderen van een andere school komen, nemen we altijd contact op met de vorige school. We willen graag weten hoe het kind daar gewerkt heeft en of het kind extra zorg nodig heeft. Bij het bepalen in welk leerjaar uw kind wordt geplaatst, volgen wij altijd het advies op van de vorige school.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

Door middel van ons contactformulier kunt u kenbaar maken of u eventueel uw kind op De Wisselaar wilt aanmelden. Vermeld in uw bericht dat het om een nieuwe aanmelding gaat. Er wordt dan contact met u opgenomen om een afspraak te maken met de betreffende bouwcoördinator. U kunt ook telefonisch een afspraak maken, tel. 076-5871177.