Missie & visie

De Wisselaar is een basisschool waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. In de toekomst willen wij, in samenwerking met de unit van Kober aan de Oosterzelestraat, uitgroeien naar een Integraal Kind Centrum (IKC). In dit IKC worden kinderen van 2,5 tot en met 13 jaar begeleid door pedagogische en didactische professionals. Ouders worden gezien als belangrijke partner in de ontwikkeling van kinderen. Ook in het IKC werken we dus SAMEN!

Dit IKC wordt een wijkgerichte plaats waar mensen samenkomen en met elkaar omgaan en handelen vanuit wederzijds respect. Er heerst een sfeer van willen leren met, aan en van elkaar. Hier worden talenten ontdekt en ontwikkeld en hier wordt het beste uit kinderen gehaald, overeenkomstig hun mogelijkheden. IKC De Wishof zal de kinderen dag-arrangementen aan gaan bieden, waarbij het binnen-en buitenschools leren met elkaar in verbinding wordt gebracht, om te bewerkstellingen dat kinderen competenties ontwikkelen die nodig zullen zijn voor een voortdurend innoverende en snel veranderende maatschappij.
Daarom nodigen wij kinderen, ouders en medewerkers uit:

GROEI MEE!
‘Ze komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden.
Ze worden met zorg omringd en zoveel mogelijk los gelaten om zelfstandig te groeien en te bloeien.
Ze krijgen de hulp en ondersteuning die nodig is, zodat geen enkele bloem verwelkt.
Ze krijgen voedsel en worden zo nodig bemest.
Ze krijgen warmte en water en worden zo nodig uit de wind gehouden
Ze krijgen zonlicht, liefde en aandacht.
Het tuinpersoneel houdt de ontwikkeling van de bloemen goed in de gaten en werkt samen met iedereen die aan het groeiproces kan bijdragen.
Het resultaat is:
Een kleurrijk HOF met een grote diversiteit aan bloemen!!’