Missie & visie

Bij ons op KC De Wisselaar hebben wij respect voor elkaar en onze omgeving. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een blijvende ontwikkeling van het welbevinden van zichzelf en elkaar. Daarbij staan veiligheid en autonomie voorop. Iedereen wordt gezien en ieders talent komt tot zijn recht. Op basis van een eigen leerstijl werkt iedereen aan persoonlijke leerdoelen en eigentijdse vaardigheden, zodat we ons optimaal kunnen ontplooien in de maatschappij. KC De Wisselaar biedt een leerrijke, centrale plek in de wijk waar kinderen, ouders, medewerkers en verschillende samenwerkingspartners elkaar kunnen ontmoeten.