Kwaliteit & onderwijsprofiel

Op De Wisselaar telt ieder kind mee. Ieder kind is uniek en daarom benaderen we onze kinderen niet alleen als groep, maar vooral ook als individuen. Blijkt dat een kind problemen heeft met een bepaald onderdeel van het onderwijs, dan wordt in samenspraak met een specifiek daartoe belaste leerkracht (Intern Begeleider) een begeleidingsprogramma opgesteld. Dit begeleiden kan zowel binnen als buiten de eigen groep, met behulp van speciaal daarvoor aangeschafte materialen, de juiste begeleiders en passende begeleidingsvormen. Als een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, zoeken we hulp bij deskundigen en zoeken we SAMEN naar een passende oplossing.

Naast het feit dat kinderen uniek zijn, functioneren ze in een samenleving die sociaal gedrag van ze verwacht. Naast en tijdens het zelfstandige werken stimuleren we de kinderen om dingen SAMEN te doen om dit sociale gedrag te ontwikkelen. Dit sociale gedrag wordt de kinderen aangeleerd volgens de principes van Kanjertraining. De basisregels van Kanjertraining worden door alle betrokkenen van De Wisselaar zowel binnen als buiten de klas toegepast en nageleefd.