Kanjertraining

De Wisselaar als Kanjerschool

KBS De Wisselaar vindt het heel erg belangrijk dat kinderen goed met elkaar om leren gaan. Daarom werken we op onze school volgens de principes van Kanjertraining. Het hele team van de Wisselaar is Kanjer gecertificeerd en de school mag zich dus met recht een Kanjerschool noemen!

Het doel van de Kanjermethode is dat kinderen leren om verschillende soorten gedrag te herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Kinderen leren door de Kanjermethode hun eigen gedrag en dat van een ander te benoemen, in te zien welk gedrag gewenst of ongewenst is en het waar mogelijk aan te passen. Vanuit de Kanjermethode zijn een aantal gedragsregels en afspraken opgesteld, waar het team en de kinderen zich SAMEN aan houden, om het sociaal-emotionele klimaat op De Wisselaar zo vertrouwd mogelijk te krijgen en te houden. Op De Wisselaar vormen de afspraken uit de Kanjertraining de basis van hoe we met elkaar omgaan.

  • Wij vertrouwen elkaar
  • Wij helpen elkaar
  • We spelen niet de baas
  • We lachen niemand uit
  • Wij zijn niet zielig