Informatie over het coronavirus

Klik hier voor informatie over hoe INOS omgaat met het coronavirus (link opent nieuwsbericht op www.inos.nl).

KindCentrum De Wisselaar

Wij zijn de afgelopen twee jaar bezig geweest om een goede basis te leggen. Met deze positieve resultaten op gedrag en de eindresultaten kunnen we in de nieuwbouw bij onze open leerpleinen de juiste leeromstandigheden creëren voor onze kinderen. Leren doen we niet alleen in een lokaal maar overal. Leren moet ongemerkt en met plezier gaan. Voor onze leerlingen vliegt de tijd voorbij. School is uitdagend en leuk.

Daarbij hechten wij veel waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat, evenals orde rust en regelmaat. Wij werken aan goed onderwijs op basis van de goede dingen uit het verleden en bouwen verder aan vernieuwingen die in de praktijk hun meerwaarde hebben bewezen.

We gaan in de nieuwbouw werken met open leerpleinen omdat onze leerlingen op verschillende niveaus en snelheden onderwijs nodig hebben. Werken met een open leerplein zorgt voor meer zelfstandig leren. Leerlingen krijgen door zelf keuzes te maken meer plezier in leren. De collega’s sturen iedere dag op deze keuzes.

Wij willen in onze school onze leerlingen vaardigheden aanleren, zodat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen. We willen, door onze groepsstructuren en schoolstructuren te veranderen, onze leerlingen leren om het leren in eigen handen te nemen en leren probleemoplossend te denken. Leerlingen gaan op zoek naar intrinsieke motivatie. Wij zorgen voor uitdagingen en daarmee geven wij onderwijs op maat.

Samen

De kracht van De Wisselaar is samenwerking! Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat onze kinderen zich een zelfstandige plaats kunnen verwerven in onze maatschappij. En daarom leren wij de kinderen vanaf het begin al op een leuke en speelse manier met elkaar om te gaan.

Lees verder

Kanjerschool

KBS De Wisselaar vindt het heel erg belangrijk dat kinderen goed met elkaar om leren gaan. Daarom werken we op onze school volgens de principes van Kanjertraining. Het hele team van de Wisselaar is Kanjer gecertificeerd en de school mag zich dus met recht een Kanjerschool noemen!

Lees verder

Ben je al 3 jaar?

Kom eens kijken op De Wisselaar!

Neem contact met ons op

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.